Nyheter

Hareide anbefaler regjering med Ap og Sp

Knut Arild Hareide anbefaler å søke regjeringsmakt med Sp og Ap – uten SV. Det vil gi «størst mulig tyngdepunkt i sentrum», mener KrF-lederen.

Leder av kristelig folkeparti, Knut Arild Hareide taler på landsstyremøte på Stortinget.

– Kjære landsstyre. Dagens politiske landskap krever modige valg. Mitt råd er: Nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags gjennomslag vi kan få til i samarbeid med Sp og Ap – uten SV.

Så tok omsider KrF-leder Knut Arild Hareide bladet fra munnen. I sin tale til KrFs landsstyre fredag ettermiddag kom Hareide med sin anbefaling om KrFs sidevalg.

KrFs retningsvalg vil avgjøre Solberg-regjeringens fremtid og legge føringer for norsk politikk i år fremover. Skulle KrF gå i regjering med Ap vil det være første gang og historisk.

LES OGSÅ: Nestlederne er uenig med Hareide. Nå blir det ekstraordinært landsmøte.

Tyngdepunkt i sentrum

I den timelange talen ga KrF-lederen sin analyse av dagens politiske landskap og sin vurdering av KrFs valgmuligheter.

I korte trekk kan den oppsummeres slik:

• KrF har fått mange gjennomslag i opposisjon, men de har ikke gitt uttelling for partiet. Tvert imot har KrFs modererende virkning på regjeringen gjort den mer populær. Signalet fra KrFs evaluerings- og strategiarbeid er at partiet ønsker å søke regjeringsmakt.

• Den politiske avstanden til Frp er svært stor. Erna Solberg og Høyre har valgt Frp som sin regjeringsmakker. Dermed er KrF avskåret fra sentrum/Høyre-alternativet det har gått til valg på siden 2005.

• Selv om Høyre står KrF nært, er det Senterpartiet som står KrF aller nærmest. Arbeiderpartiet har på sin side rykket noe nærmere KrF.

– Skal vi få en regjering med størst tyngdepunkt i sentrum, mener jeg det er nødvendig å vurdere Arbeiderpartiet. Jeg vil be om at partiet nå gir handlingsrom for dette, sa Hareide derfor i talen.

En regjering med KrF, Sp og Ap vil være avhengig av støtte fra SV. Det nevnte ikke Hareide i talen.

LES OGSÅ: KrF-lederens «bokbombe» får partiets kvinneleder til å kreve ekstraordnært landsmøte.

Høydramatisk høst

Hareide ønsker en avklaring i høst:

– Vi har bare to valg, slik jeg ser det: Å gå inn i regjering den ene eller andre veien. Jo lenger vi venter, desto mer vil det smerte partiet. Derfor bør vi gjøre valget denne høsten.

Dermed går det mot en dramatisk høst i norsk politikk – og i KrF.

Etter planen skal KrF treffe sitt endelige samarbeidsvalg på et landsstyremøte i november.

Men på vei inn til dagens møte varslet leder for KrF Kvinner, Ann Kathrine Skjørshammer, at hun vil ta til orde for at et ekstra landsmøte skal avgjøre saken. Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan fra Agder var raskt ute med å slutte seg til ekstraordinært landsmøte etter talen. De fikk viljen sin.

Flere KrF-ere som ønsker samarbeid på borgerlig side uttalte seg i timene etter talen. Til Vårt Land sier tidligere finanspolitisk talsperson, Hans Olav Syversen:

– Jeg ønsker samarbeid på ikke-sosialistisk side. Et slikt samarbeid mellom de fire partiene gir et politisk tyngdepunkt mellom sentrum og Høyre. Det gir det beste grunnlaget for gjennomslag for KrFs politikk. En Ap, Sp og KrF-regjering vil bli en mindretallsregjering og vil i stor grad måtte lene seg på SV i Stortinget, skriver Syversen i en melding til Vårt Land.

LES OGSÅ: Den tause majoriteten avgjør KrFs samarbeidsvalg

Ap klare, høyresiden advarer

Reaksjonene kom også raskt fra de andre partienes ledelse etter valget:

– Hvis flertallet skifter, er Arbeiderpartiet klar, sa Jonas Gahr Støre til journalister i vandrehallen i Stortinget like etter talen, melder NTB.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til VG at han er villig til å gå i samtaler med KrF, men tar forbehold om at saken som feller regjeringen må være god nok.

Vårt Land traff Vedum senere på ettermiddagen og spurte ham om regjeringsiveren ikke er så stor:

– Jo, men saken må være god nok, svarte Sp-lederen.

Fra regjeringshold advarer Frp-leder Siv Jensen om at reaksjonene vil være sterke på Sør- og Vestlandet hvis KrF velger venstresiden, ifølge NTB.

Høyres nestleder Jan Tore Sanner er overrasket over Hareides anbefaling:

– Det vil være et historisk linjeskifte for KrF. Regjeringsalternativet Hareide anbefaler vil være avhengig av SV, som vil fjerne kristendommen fra barnehage, skole og Grunnloven, skriver Sanner i en uttalelse.

LES OGSÅ: KrFs nye politiske prosjekt er kvalt av fløykrangel og ekteskapsbråk

Snakket opp Senterpartiet

Hareides anbefaling kom på slutten av talen. Før det tegnet han et bilde av hvem som er KrFs venner og fiender.

– Ingen partier står oss nærmere enn Senterpartiet. Det er med Sp at KrF har det sterkeste verdifellesskapet i norsk politikk. Det viser alle medlems- og velgerundersøkelser, sa Hareide.

Han ramset opp felles politikk:

– Sp støttet oss i kampen for søndagen, mot eggdonasjon, for en restriktiv alkoholpolitikk, for abortforebyggende tiltak og for ideelle aktører. Så har KrF støttet Sp i distriktspolitikken.

LES OGSÅ: KrF gjør sin dårligste måling noensinne i Vårt Land

Advarte mot regjering med Frp

Hareide advarte mot å regjere med Frp.

– I en regjering der Frp har stor plass og vi er små, vil vi få problemer med å vinne gjennom.

Frp står svært langt fra KrF, mener Hareide:

– Min forgjenger Dagfinn Høybråten sa en gang at Frp og KrF er som ild og vann. Jeg nøyer meg med å si at kontrasten til Frp etter min mening er betydelig.

Han listet opp en lang rekke saker der KrF er i klinsj med partiet:

– Der KrF kjemper mot aktiv dødshjelp, står Frp fremst i å forsvare dette. Når KrF kjemper for søndagen, er Frp for at søndagen skal være en dag med full shopping. Når KrF vil løfte trossamfunns plass, vil Frp kutte all støtte til trossamfunn. Der KrF vil ta ansvar for verdens fattige, vil Frp kutte milliarder i bistanden.

Hareide avviste at det ikke er denne utgaven av Frp som KrF vil møte i en borgerlig regjering:

– Mitt svar er at dette er politikken de kjemper for. Det er frontene vi vil bli møtt med i og utenfor regjering.

LES OGSÅ: Veteran ber KrF prøve ut Ap/sentrum

Hareide: Høyre valgte Frp

KrF har også et «nært fellesskap med Høyre», fastslo Hareide.

– Det er Frp, ikke Høyre, som er den store utfordringen.

Problemet er at Erna Solberg har valgt Frp fremfor en sentrum/Høyre-regjering, mener han. Dermed kan ikke KrF gå til valg på det igjen. Hareide tok et oppgjør dem som mener KrF har «pekt på Erna»:

– Jeg hører at mange sier vi har gitt velgerne et løfte om Erna i fire år. Det er ikke riktig. Vi sa at vi ikke ville felle henne rett etter valget. Hun fikk ingen blankofullmakt i fire år. Hun har valgt Frp, sa KrF-lederen.

I sin ferske bok, Det som betyr noe, beskriver Hareide samarbeidet med regjeringen som utilfredsstillende. Det budskapet gjentok han i talen:

– I samarbeidet med Solberg-regjeringen har vi ofte fått jobben med å være bremsekloss. Problemet med den rollen, er at vi starter kampen på 0-2. Så kjemper vi oss opp til 2-2 og proklamerer seier. Men vi har ikke beveget Norge.

KrFs har som modererende kraft gjort regjeringen, ikke KrF, mer populær, mener han.

LES OGSÅ: Slik filleristes KrF av velgerne

Regjering med Ap vil være historisk

Kristelig Folkeparti har aldri sittet i regjering med Ap før. Det har sine grunner, vedgikk Hareide:

– Kristenfolket og arbeiderbevegelsen har mye felles, men har historisk også sett på hverandre med dyp skepsis.

KrF-lederen listet opp saker der Ap og KrF har havnet i klinsj: Abortloven, friskoler, kontantstøtten, overstyring av kirken.

– Jeg kjenner meg ennå provosert over at Ap gjorde saken om reserversjonsrett til en abortdebatt, når den egentlig handlet om samvittighetsfrihet. Senest i vår så vi at Ap og Frp var de som utfordret oss sterkest om bioteknologi.

Men samtidig har noe skjedd med Arbeiderpartiet, mener KrF-lederen:

– Vi har inngått kirkeforlik og friskoleforlik. Nå har de begynt å snakke om familien. I motsetning til dagens regjering hadde de rødgrønne Soria Moria-erklæringene et punkt om vår kristne kulturarv. I alkoholpolitikken er vi gamle allierte, sa Hareide, som også viste til at Ap er opptatt av ideell sektors kår.

– I samtale med biskop Halvor Nordhaug sa Jonas Gahr Støre ting ingen Ap-leder har gjort før ham, som at det å gi tiende er kraftfull fordelingspolitikk, fortsatte KrF-lederen.

Han siterte en kommentar i Dagen: «Man trenger robuste skylapper for ikke å se at noe er forandret».

Hareide viste videre til integrering og klima som punkter der «Ap ikke går langt nok» i KrFs øyne.

LES OGSÅ: Slik herjes KrF i sørvest av sidevalget

Frontene har hardnet i KrF

Frontet har hardnet i KrF etter Hareide slapp sin nye bok, som ble lest som en argumentasjonspakke mot Frp og for en åpning for samarbeid med venstresiden.

Siden har fløyene mobilisert med opprop fra begge sider. Fra før av har et splittet KrFU-landsmøte anbefalte å regjere med Høyre, Venstre og Frp. Veteraner har tatt til orde for det motsatte.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter