Nyheter

De liberale vant i Unge Høyre

Unge Høyre går inn for aktiv dødshjelp, assistert befruktning for enslige, altruistisk surrogati og fosterreduksjon. Men det er et stort verdikonservativt mindretall i ungdomspartiet.

GARDERMOEN: Da Unge Høyre under sitt landsmøte denne helgen behandlet nytt prinsipprogram, var det flere brennbare verdispørsmål oppe til diskusjon. Før landsmøtet hadde konservative krefter i ungdomspartiet varslet hard kamp på en rekke verdispørsmål.

Etter en opphetet og følelsesladet debatt fredag og lørdag, landet ungdomspartiet ned på den liberale siden i samtlige av de store verdispørsmålene på spørsmål om liv, helse og bioteknologi.

Etter landsmøtet vil Unge Høyre:

· Fortsatt tillate fosterreduksjon ved flerlingsvangerskap. 140 stemte for mens et stort mindretall på 133 delegater stemte for å forby denne praksisen.

· Fortsatt tillate senabort utelukkende grunnet medisinske årsaker.

· Tillate aktiv dødshjelp i særskilte tilfeller. 154 delegater stemte for endringen, mens 124 stemte mot.

· Tillate assistert befruktning for enslige.

· Tillate altruistisk surrogati. Kun to stemmer skilte de som ville ta inn punktet i programmet fra de som ikke ville at Unge Høyre skulle mene noe om saken (138-136)

Lettet

Unge Høyre-leder Sandra Bruflot er storfornøyd med at ungdomspartiet ikke går inn for å endre abortloven.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi gikk mot forslagene om å fjerne fosterets sykdom som grunn til senabort og å forby fosterreduksjon, sier Bruflot.

Hun mener dagens abortlov fungerer bra .

– Vi har ikke kun selvbestemt abort dersom samfunnet er enig med deg, men det må skje innen visse kriterier. Den argumentasjonen som har blitt fremsatt fra de som vil endre loven, impliserer at kvinnen ikke tenker gjennom de moralske sidene ved en abort, sier Bruflot.

Aktiv dødshjelp

Etter en følelsesladet debatt, gikk Unge Høyre også inn for aktiv dødshjelp. Det er ny politikk for ungdomspartiet. Selv stemte Unge Høyre-lederen mot forslaget.

– Dette er en vanskelig sak hvor begge sider har gode argumenter og kommer med personlige og tøffe historier. Jeg tilhørte imidlertid den siden som ikke klarer å se for seg hvordan dette skal gjennomføres og reguleres. Men det er greit at landsmøtet gikk inn for det, sier Bruflot.

Konservative krefter

En av de store overraskelsene på landsmøtet var hvor stort det konservative mindretallet var i verdispørsmålene. Unge Høyre har de siste årene kjempet for liberale standpunkter i Høyre, som ja til assistert befruktning for enslige og ja til surrogati. Det var med liten margin landsmøtet ikke snudde i de to spørsmålene.

I tillegg skilte kun syv stemmer de som ville endre abortloven for å forby fosterreduksjon fra de som ville bevare den.

– Jeg ble litt overrasket selv, men det er en fin reality check på hva Unge Høyre består av. Vi har en liberal fløy og en konservativ fløy, men de konservative var flere enn jeg trodde, sier Bruflot som selv definerer seg som liberal.

- Mange sier at Unge Høyre drar Høyre i en liberal retning og at vi stadig blir mer liberale. Men om man ser det store, konservative mindretallet i en del saker, er vi kanskje ikke så liberale som mange sier, påpeker Unge-Høyre-lederen.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter