Nyheter

Den ubøyelige presten

Børre Knudsen vil gå inn i historien som en vårt tids viktigste kirkelige personligheter, men både han og familien måtte betale en høy pris for at han sto fremst i abortkampen.

Innføring av lov om såkalt selvbestemt abort utviklet seg til en innbitt kamp mellom kristenheten og storsamfunnet på 70- og 80-tallet. Så godt som hele kristenheten stod samlet i kampen.

SE OGSÅ: Børre Knudsen: Hans liv i bilder

En skjeggete og østlandstalende mann i gammel prestedrakt, ble på forunderlig vis frontfiguren. Knudsen var ubøyelig i sin motstand mot den nye abortloven. Det kostet ham kappe og krage. Han ble fradømt sokneprestembetet i Balsfjord i 1982, men dette var trolig ikke de største omkostningene.

LES MER: Børre Knudsen er død

Hat og motstand som ble ham til del, måtte ikke bare bæres av ham selv, men av hele familien. De siste årene har både kona Ragnhild og noen av barna snakket åpent om dette i intervjuer.

Jeg møtte Børre Knudsen ved to anledninger. Disse to møtene illustrerer det voldsomme spennet i hans personlighet.

Vi var noen studenter som inviterte ham til Bedriftsøkonomisk Institutt på begynnelsen av 80-tallet. Et fullsatt auditorium møtte en prinsipiell foreleser som også hadde en mildheten over og som kommuniserte fantastisk med de fremmøtte studentene.

LER MER: - Vet ikke om kampen var verdt prisen

Noen år tidligere opplevde jeg ham fra en helt annen side som taler på Jesusfestivalen i Molde. Her var det den strenge, formaljuridiske og ubøyelige Børre Knudsen som fremstod. Selv om han visste at kongen ikke lenger hadde noen politisk makt i Norge, holdt han kong Olav ansvarlig for at han hadde skrevet under på abortloven. Dagen etter hadde VG førstesideoppslag om at Børre Knudsen hadde lyst kong Olav i bann.

Børre Knudsen kom til Balsfjord som sokneprest i 1971. Da var abortdebatten allerede i gang i norsk politikk, og som førte til vedtak om såkalt selvbestemt abort gjeldende fra 1978. Biskop Per Lønning trakk seg som biskop i Borg på grunn av liberaliseringen som allerede var påbegynt i 1975.

Børre Knudsen valgte en mer problematisk og konfliktfylt vei. Han la ned den statlige delen av embetet som sokneprest i Balsfjord, men fortsatte som hyrde og sjelesørger for menigheten. Lønnen som den norske stat sendte ham, nektet han å motta.

LES MER: 'Jeg er blitt spart for bitterheten'

I det spenningsfylte klimaet som hadde oppstått i abortkampen, ble det sterkt press fra storsamfunnet om at han måtte fjernes. Også innen det kirkelige maktapparatet ble det problematisk å akseptere en sokneprest som kunne agere på denne måten innenfor statskirkens rammer. Det endte med at han i Høyesterett ble fradømt embetet i 1983.

Uten konflikten i Balsfjord, mistet Børre Knudsen mye av sin samfunnsmessige talerstol. I kompaniskap med presten Ludvig Nessa, satte han i gang en rekke antiabortaksjoner som vakte sterke reaksjoner i samfunnet.

Børre Knudsens helse har vært dårlig i mange år, og det kom ikke overraskende at han døde i dag morges. Det siste året ble laget en dokumentarfilm om ham med tittelen «En prest og en plage». Filmen ble et varmt portrett av en uvanlig karakterfast mann som vil gå inn i historien som en av vår tids viktigste kirkelige personligheter.

Les mer om mer disse temaene:

Helge Simonnes

Helge Simonnes

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter