Nyheter

I ein epost til Vårt Land skriv Frp-statsråden at «Vi har merket oss endringene som nå pågår i Etiopia, og følger med på utviklingen».

– Kva konsekvens får den positive utviklinga i Etiopia for etiopiarar som har fått opphald i Norge tre siste år – og som har oppgjeve OLF eller ONLF som grunn til å få asyl/opphald på humanitært grunnlag?

«Hvis det er vesentlige forbedringer kan etiopiere som allerede har fått beskyttelse risikere tilbakekall av sine tillatelser. Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda må vurdere om eventuelle endrede forhold i Etiopia kan gi grunnlag for en endret asylpraksis for etiopiske asylsøkere», melder Wara til Vårt Land.

Han seier at før praksis blir endra må dei positive endringane bli stadfesta av dei uavhengige landinformasjonskjeldene som Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda nyttar.