Problemet er enormt: Over 40 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri, som omfatter alt fra menneskehandel til tvangsarbeid, tvangsmessig prostitusjon og grovt barnearbeid.