Vi har aldri vasket så mye klær som de siste tiårene, fremhever forsker Ingun Grimstad Klepp ved Sifo. I hennes egen levetid har vi gått fra å vaske undertøyet én gang i uken til å vaske det etter én dags bruk. Både miljøbelastningen og arbeidsmengden har økt tilsvarende.