Arve Juritzen, forlegger og medlem av Oslo bispedømmeråd, og Gard Sandaker-Nielsen, leder av Åpen folkekirke mente at Vårt Land hadde brutt Vær varsom-plakaten (VVP), punkt 2.2, som blant annet sier at man skal unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

«Vårt Land inhabil i dekning av Kirkevalget»

«Vårt Land har gjort seg inhabil i dekning av Kirkevalget og kirkepolitiske saker for den neste fireårsperioden ved å bidra til utforming av valgmateriell og markedsstrategi for Nominasjonskomiteens elleve valglister over hele Norge» skrev Arve Juritzen i klagen.

Han skrev videre at Vårt Land har «en sentral plass som tilsier at både redaksjonell ledelse og markedsavdeling er ekstra påpasselige med sin uavhengighet».

Vårt Land har avvist å ha brutt god presseskikk og vist til at redaksjonen ikke har hatt noe med utformingen av det materiell å gjøre.

PFU: Ikke brudd på god presseskikk

«Vårt Land har ikke brutt god presseskikk», mener PFU, og skriver videre i sin kjennelse:

«Enhver redaksjonell medarbeider skal unngå dobbeltroller som kan skape interessekonflikter og spekulasjoner om inhabilitet. I dette tilfelle handler det imidlertid om en avtale som er inngått mellom kommersiell avdeling i Vårt Land og kunde, og slik utvalget ser det, kommer VVPs punkt 2.2 ikke til anvendelse».

Videre finner PFU «ingen dokumentasjon for at redaksjonelle medarbeidere skal ha vært involvert i utformingen av annonser og markedsmateriell».

 

LES MER OM PRESSENS FAGLIGE UTVALG:

Jan-Aage Torp klaget Vårt Land inn for PFU

Kristelig magasin brøt god presseskikk

«Jødesvin-sketsj» ikke felt i PFU