– Representanter for Politiets sikkerhetstjeneste sier selv at det ikke er sånn at man kan hindre alt. Likevel ber de om utvidede fullmakter, sier Wessel-Aas i Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern.