Enten Høyre eller Arbeiderpartiet har vært sentrale i alle regjeringer i Norge siden krigen. Skal man gjøre noe med klimaendringene, må de to store på gli. Og Høyres Stefan Heggelund tror klimakrisa kan løses:

– Jeg er optimist. Det må du være for å jobbe med klimapolitikk, sier Heggelund. Han mener Norge og sittende regjering er i god rute for å nå klimamålene.

LES OGSÅ: Den nye olja

I løpet av bare én uke i juni skjedde det mye for klimaet, mener han:

– Mandag vedtok vi klimaavtalen med EU, tirsdag foreslo regjeringen å åpne områder for havvind, torsdag plan for å kutte femti prosent i skipsfarten innen 2030, og fredag klimaavtale med landbruket. Det er historisk, og noe ingen regjeringer før oss har fått til. I tillegg bevilget vi fredag også 340 millioner kroner mer til karbonfangst, sier han.

Han peker på at teknologiutviklinga skjer svært raskt, og at kullobbyen sliter internasjonalt.

SE OVERSIKTEN: Slik skaper partiene klimahåp

Håp og frykt

AUF-leder Ina Libak ble historisk da det ble under hennes ledelse at ungdommen fikk moderpartiet Ap til å gå bort fra konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. En kamp som har vært hard og lang internt. Også hun har tro på at politikken kan løse klimakrisa, og peker blant annet på de streikende ungdommene som presser på.

– Teknologien finnes, nordmenn har omstilt seg før. Men det er politikerne som må ta ansvar for hvilken vei vi skal gå i, på samme måte som vi gjorde med olje og gass. Det var politiske vedtak som gjorde at man omstilte seg fra verftsindustri til olje og gass i sin tid, og det var politiske vedtak som gjorde at det kom fellesskapet til gode.

Ina Libak ble historisk da AUF under hennes ledelse fikk Ap til å gå vekk fra konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.
Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Ina Libak ble historisk da AUF under hennes ledelse fikk Ap til å gå bort fra konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja i vår.

Markedets hånd

Både Heggelund og Libak peker på nye teknologier, som havvind eller karbonfangst, som noe av løsninga. Men de er uenige om hvordan. Libak mener politisk styring har vært det som har sikret norsk suksess, og peker på oljenæringa og på distriktspolitikk.

– Det er ikke tilfeldig at det bor folk i Årdal, det er på grunn av aktiv industripolitikk. Jeg er redd for at vi ikke tør å ta i bruk den verktøykassa vi har. Det er mye som kommer til å bli lønnsomt på sikt, men ikke er det med én gang, da er man nødt til å investere fra start, sier hun.

LES OGSÅ: Christine er en av de første i Norge som tester et klimavennlig fly

Heggelund og Høyre mener ressursene bør fokuseres på feltene markedet selv ser potensialet i.

– At staten skal bidra med investeringer, og skattetiltak og -insentiver som i realiteten er subsidier, det er det ingen tvil om. Men det må gjøres på en smart måte, sier han, og peker blant annet på regjeringas havvindstrategi og bevilgninger til karbonfangst. Han påpeker at flere av de fornybare teknologiene, som solenergi, er blitt lønnsomt akkurat fordi markedet har satsa på det og utviklinga har skutt fart.

Olje-uenighet

Ungdomspartiet AUF ønsker å sette sluttdato for oljeproduksjonen, det ønsker ikke moderpartiet Ap. Men de mener Norge må ta innover seg at verden ikke vil være like oljeavhengig noen tiår fram i tid.

– Derfor mener vi at vi må satse på for eksempel flytende havvind, havbunnsmineraler, elektrifisering av alle sektorer og modernisering av vår kraftintensive industri, sier energi- og klimapolitisk talsperson Espen Barth Eide i partiet.

APS NESTLEDER: – Tror alle skjønner innerst inne at norsk oljestopp ikke har noe å si

Heller ikke Høyre ønsker oljestopp.

– Du kan enten si at vi kutter tilbudet, vår egen oljeproduksjon. Det endrer ikke energibehovet i verden, og bidrar ikke til å kutte de globale utslippene, bare flytte dem. Eller du kan jobbe på etterspørsselsiden og fylle behovet med fornybar energi, slik vi gjør når vi hjelper fattige land med å hoppe over fossilfasen, sier Heggelund.

Han påpeker også at det i dag ikke finnes alternativer til petroleum i mange produkter – som plast, eller mobiltelefoner.

LES OGSÅ: Pavens klimaløsning: – Klarer det Gro Harlem Brundtland aldri klarte

Libak mener usikkerheten rundt oljebransjens framtid og at man ikke har noen plan skaper utrygghet.

– Også en del unge som virkelig vet hvor viktig olje og gass er for næringslivet og regionen deres i dag, er redd for at hjemområdene deres skal lene seg for mye på det. Hva gjør regionen deres den dagen det er slutt? Det er en bekymring mange har.

LES OGSÅ: Klimapartiene SV og V: – Ingen har gjort nok