Nyhet

Muslimske rekrutter i Forsvaret ville ikke ta på medrekrutter av motsatt kjønn, under førstehjelpsopplæring på rekruttskolen på Madla i Stavanger. Det skriver månedsmagasinet for Forsvaret, Forsvarets forum.

Spørsmålet om de har plikt til dette ble sendt til Forsvarsstaben, via feltprosten og feltimamen.

Soldater må kunne ta på hverandre, uansett religion, kjønn og bakgrunn, slår Forsvarsstaben fast. Med veiledning fra feltimamen og feltpresten ble de enige om at fysisk kontakt ikke kan være noe problem, så lenge det er snakk om opplæring i å redde liv.

– En kan ikke tjenestegjøre på en effektiv måte hvis en ikke vil være i fysisk kontakt med
andre. For meg virker det merkelig, sier Torkel Brekke. Han er religionsforsker og har skrevet bok om religiøst mangfold i militære institusjoner verden over.