Nyhet

– Lorne Dawson representerer et brudd med konsensus i ekstremismeforskningen, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, Dag Einar Thorsen.

Mandag intervjuet Vårt Land religionssosiologen Lorne Dawson, som mener de fleste terrorforskere har konsentrert seg om sosioøkonomiske årsaker til radikalisering. Betydningen av ideologi eller religion mener han derimot har blitt oversett, nedtonet som en årsak til at unge blir radikalisert til å slutte seg til bevegelser som IS.

LES MER: – Fremmedkrigere er dypt religiøse

Della Porta