Blant folk flest kan det være vanskelig å følge med i klimapolitikken: I oppgjør overgår grønne partier hverandre med kuttløfter for å innfri klimamål – mens motpoler i Frps leir gjør sitt for å skape distanse til det hele.