Et halvt år før Den norske kirke blir litt mer herrer i eget hus – får selv ansvaret for å administrere statstilskuddet – kommer det nødsignaler fra kirkeledere på Vestlandet.