– Etter debatten som har vært den siste tiden vil Høyre markere at vi står fast ved abortloven slik den er utformet i dag. Vi mener den ivaretar avveiningene mellom kvinners rett til å bestemme over egen kropp og hensynet til det ufødte liv, uttalte Høyre-leder og statsminister Erna Solberg etter søndagens sentralstyremøte i partiet.

Tar standpunkt

Under sentralstyremøtet vedtok Høyre at de slår ring om abortloven slik den er i dag. Dermed tar regjeringspartiet et tydelig standpunkt i abortdebatten som har rast de siste ukene etter at flere ungdomspartier har tatt til orde for å fjerne abortnemndene og utvide abortgrensen.

AUF, Fremskrittspartiets Ungdom og Sosialistisk Ungdom går alle inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Rød Ungdom går inn for uke 22, mens Unge Venstre-leder Sondre Hansmark går lengst med sitt forslag om abortgrense på 24 uker.

Hilser til KrF

– Abort er ikke på dagsorden på Stortinget, og det er en stund til Høyres landsmøtet. At sentralstyret velger en innholdsmessig markering i en sak som er i ferd med å komme i bevegelse, lukter en vennlig hilsen til KrF, sier valgforsker Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger.

Han tolker Høyres abortmarkering opp mot KrFs varslede, politiske sidevalg i høst. Da skal KrF avgjøre om de vil gå inn i Solberg-regjeringen eller stå utenfor.

– KrF vil snart ha avgjørende drøftninger om sin framtid. Nå som ungdomspartiene har reist en prinsipiell debatt om abortgrensen, vil Høyre vise KrF at de er en alliert i dette spørsmålet, sier Tuastad.

Ap flørter også

Det er snart tre uker siden AUF varslet at et enstemmig sentralstyre hadde gått inn for å avskaffe abortnemndene og selvbestemt abort fram til uke 18. Den gang markerte Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol avstand fra AUFs forslag.

– Ap har ikke to fløyer som river og sliter på hverandre i en sak som abort. Det å diskutere den saken på nytt, enten man er tilhenger eller motstander, kan være sunt for politikken. Dermed er det overraskende at Ap ga AUF en kald skulder, sier Tuastad.

Han peker på at også Ap har behov for å rydde unna betente saker i forkant av KrFs sidevalg.

– Det er nærliggende å ane at KrF er med i den vurderingen, siden også Ap strategisk vil synes det er viktigere å få KrF på sin side enn å reise abortdebatten nå, sier Tuastad.

Ingen innskrenkinger

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) mener uttalelsen fra Høyres sentralstyre ikke bare legger diskusjonen om liberalisering av abortloven død i partiet, men også diskusjonen om innskrenkinger i loven.

I forkant av Høyres landsmøte i 2013, hadde Høyres programkomité nemlig foreslått innskrenkinger i dagens abortlov ved at tegn på alvorlig sykdom hos fosteret ikke lenger skulle være en selvstendig grunn for abort etter uke 12.

En samlet partiledelse med Erna Solberg, Jan Tore Sanner og Bent Høie stilte seg bak forslaget. De gikk imidlertid på et stort nederlag da et overveldende flertall på landsmøtet ikke støttet den foreslåtte innskrenkingen.

– Med denne uttalelsen oppfatter jeg det slik at Høyre også går mot endringer som innskrenker dagens abortlov fordi vi her slår fast at vi står på den slik den er. Da regner jeg med at vi har lagt flere debatter om dette til side en gang for alle, sier Nordby Lunde.

I uttalelsen skriver Høyre at abortloven er et ”godt kompromiss som har sikret at abortspørsmålet ikke har vært en betent og polariserende sak i Norge de siste 40 årene”.