Foreningen Humanisterna, søsterorganisasjonen til Human-Etisk Forbund her i Norge, blir likestilt med Den svenske kirken når Riksdagen åpner i september.