Hans Fredrik Grøvan (Krf) har nevnt mistillit to ganger på en uke. I Klassekampen og Morgenbladet åpnet han i forrige uke for mistillit mot regjeringen som følge av objektsikringssaken.