– Til sjuande og sist er det Filadelfiakirken som eig det meste av areala. Det gir seg sjølv at å handtera underskotet er økonomisk krevjande, sjølv om kyrkjelyden har hatt ei god tid, seier Wiggo Skaggestad, hovudpastor i pinsemenigheita Filadelfia Kristiansand.