– Å være folkekirke handler om mer enn å servere kirkelige handlinger, sier Anne Berit Evang, fungerende sokneprest i Grorud i Oslo.