Nyhet

Når det kommer til forskjellen mellom ektefelle-regler og samboer-regler, kan disse bare endres av Stortinget, opplyser statsråden som holder stram styring på mange av statens viktigste avgifter, bilavgiftene.

Det er SVs ferske stortingsrepresentant Arne Nævra som vil kjøre dagens samboerregler til den evige parkeringsplassen:

– Vil regjeringen endre forskrift om omregistreringsavgift slik at også samboende kan få avgiftsfri omregistrering av kjøretøy på lik linje med ektefeller, lyder det skriftlige spørsmålet han har sendt til finansminister Siv Jensen (Frp).

Kostnad