Annethvert år gjennomføres undersøkelsen Norsk Monitor av Ipsos-MMI, sist i 2015. Et av utsagnene de spurte personene­ blir bedt om å ta stilling til, er om de liker eller misliker «at vi har fått muslimske trossamfunn i Norge». I fjor svarte 37 prosent misliker, mens 31 prosent liker det. Andelen negative svar er fortsatt størst, men aldri før har flere vært positivt innstilt til de muslimske trossamfunnene.