Striden om de israelske bosetningene ble ødeleggende for forholdet mellom Netanyahu- og Obama-administrasjonene. Så langt har Donald Trump vist langt mer forståelse for den ekspansive, israelske politikken, men i går kom en nyansering: