Nyheter

– For oss som har vært i barnevernet i mange år, er barnevernet våre omsorgspersoner, og da er det uansvarlig å slippe oss helt løs på 18-årsdagen, sier Vilde Adolfsen, leder i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB).

Hennes forening og Fellesorganisasjonen (FO) har startet en underskriftskampanje de kaller «Takk Mamma», der de krever at barnevernsungdom får rett til ettervern fram til de fyller 25 år. Kampanjen ble lansert i juli og har foreløpig 14.000 underskrifter.

Ulikt tilbud

I dag har barnevernet plikt til å vurdere hvorvidt ungdommer har krav på ettervern når de blir myndige, men praksisen varierer stort i ulike deler av landet.