Sør-Afrika er berømmet for måten de tok kraftfulle grep tidlig under koronapandemien. Raskere og mer omfattende enn i nesten noen andre land, ble det innført strenge restriksjoner, samt omfattende redningspakker for å hjelpe bedrifter og familier som har fått økonomiske problemer på grunn av viruset.

Forbød salg av alkohol og tobakk

Da nedstengningen startet 27. mars, ble det også forbud mot alt salg av alkohol og tobakk. Begrunnelse: Bruken av disse produktene ville angivelig forsterke helseproblemene som pandemien brakte med seg.

Alkoholforbudet skulle begrense den store belastningen misbruk påfører landets helsevesen, samt risiko for at berusede personer ikke overholder avstandsregler og andre restriksjoner for å hindre smitten. Tobakksforbudet ble begrunnet med at røyking forsterker helserisikoen ved Covid-19.

Søksmål etter milliardtap

Etter nærmere fem måneders salgsforbud under koronapandemien, er alkohol og nikotin fra forrige uke igjen blitt lovlig salgsvare i Sør-Afrika. Det beroliger imidlertid ikke tobakksindustrien, som vil gå til rettslige skritt mot myndighetene etter å ha tapt milliarder.

Industrien mener det ikke finnes noen rasjonell sammenheng mellom sigarettforbudet, og målet med myndighetenes ekstraordinære deklarasjon om krisehåndtering (Disaster Management Act), som har vært å forhindre spredning av koronaviruset.

The Fair Trade Independent Tobacco Association (FITA), som representerer 80 prosent av tobaksprodusentene i Sør-Afrika, har rettet søksmålet mot den ansvarlige statsråden, Nkosazana Dlamini-Zuma.

Dersom regjeringen likevel kan love at den ikke kommer til å innføre et nytt tobakksforbud i framtiden, sier FITA at industrien vil trekke tilbake søksmålet.

Regjeringen nekter å føye seg

Statsråd Dlamini-Zuma har begrunnet forbudet med at undersøkelser fra andre land viser at noen røykere som rammes av korona, får et mer alvorlig sykdomsforløp. Det medfører ifølge henne at helsevesenet vil trenge flere intensivplasser og kanskje flere ventilatorer.

– På den annen side gir det ganske hurtig resultater å slutte å røyke. Luftveiene forbedres raskt, og selv den generelle velværen blir bedre. Det var derfor salg av tobakk ble midlertidig forbudt, sa Dlamini-Zuma sist uke.

Regjeringen nektet imidlertid i en uttalelse mandag å gi tobakksindustrien noen garanti for at tobakksforbud ikke vil kunne bli gjeninnført i framtiden. Den mener et slikt løfte vil undergrave statsrådens mulighet til å utnytte deklarasjonen om krisehåndtering, som ble innført for å begrense koronasmitten.

Omstridt fortolkning av kriselov

Lovligheten og effekten av tobaksforbudet er omstridt. Flere eksperter på jus og helse mener at forbudet kan være ulovlig, ettersom det ikke er lagt fram gode nok bevis for at et forbud bidrar til å redusere koronaspredningen. Det blir etterlyst vitenskapelig belegg for at røyking i seg selv øker helserisikoen og dødeligheten for de som blir smittet av viruset, og kritikere påpeker at svartebørshandel tvert imot har bidratt til økt smitterisiko fordi avstandsregler ignoreres.

Cancer Association of South Africa (CANSA), samt the Heart and Stroke Foundation of South Africa, støtter imidlertid forbudet. Ifølge kreftforeningen CANSA dør hvert år mer enn 42.000 sørafrikanere av tobakksrelaterte årsaker. Røyking knyttes til over 20 typer av kreft og hjerte- og luftveissykdommer.

– Disse underliggende forholdene forårsaket av tobakksbruk, gir røykere høyere risiko for alvorlige komplikasjoner på grunn av Covid-19. Røyking kan også spre viruset raskere, fordi det betyr at fingrene er i kontakt med leppene, noe som øker faren for overføring av viruset fra hånd til munn, påpeker koordinator Lorraine Govender i CANSA.

Strenge tiltak, men høye smittetall

Sørafrikanske myndigheter har høstet internasjonal anerkjennelse for sine raske og strenge koronatiltak, men sliter likevel med høye smittetall. Antallet døde har nå passert 13.000, og mer enn 610.000 er påvist smittet. Det er det femte høyeste smittetallet i verden, bak USA, Brasil, India og Russland.

Et skudd for baugen i myndighetenes koronakamp, er at det er avslørt stadig flere tilfeller av korrupsjon og misbruk av midler, inklusive tapping av matvareprogrammer og at oppblåste kontrakter om personlig verneutstyr er tildelt ANC-politikeres familiemedlemmer.

Presidenten: Vil straffe misbruk hardt

President Cyril Ramaphosa har hatt korrupsjonsbekjempelse som en kampsak, men må nå svare for anklager om omfattende misbruk av midler fra de gigantiske stimuluspakkene som beløper seg til over 260 milliarder kroner.

I starten av august henvendte Ramaphosa seg i et brev direkte til velgerne, der han betegnet korrupsjon under en nasjonal katastrofe som «en spesielt avskyelig type kriminalitet». Han lovet at gjerningsmennene vil bli tatt kontant og hardt.

– Det er vanskelig å forstå den fullstendige mangelen på samvittighet som fører til at en næringsdrivende, som har fulgt oppfordringen om å skaffe livreddende forsyninger under en ødeleggende pandemi, har prestert å blåse opp prisen på en kirurgisk maske med hele 900 prosent, skrev en moralsk indignert president Cyril Ramaphosa.

 

LES OGSÅ:

• – Halve landet går arbeidsledig

• Tomm Kristiansen: Inspirert av misjonær

• Risikerer sultkatastrofe