Nyheter

– Rapporten etterlyser en mer åpen diskusjon om reelle politiske dilemmaer og prioriteringer. Vi må være ærlig på at det som tjener norske interesser kan ha negativ effekt for utviklingsland, og omvendt, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.