Nyheter

– Rapporten etterlyser en mer åpen diskusjon om reelle politiske dilemmaer og prioriteringer. Vi må være ærlig på at det som tjener norske interesser kan ha negativ effekt for utviklingsland, og omvendt, sier Norads evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.

Evalueringen er bestilt av bistandsdirektoratet Norad og utført av FAFO i samarbeid PRIO. Mandag skal utviklingsminister Nikolai Astrup diskutere den uavhengige rapporten på et lanseringsseminar.

Skal bidra

Det handler om hvordan en helhetlig norsk politikk – ikke bare bistanden – kan bidra til utvikling i fattige land. Når politikerne utformer politikk på ulike områder som handel, landbruk og miljø, skal politikken ideelt sett være «samstemt», virke gjensidig forsterkende og bidra positivt til fattige lands utviklingsmuligheter.