Europa opplever den største flyktningtilstrømningen siden 2. verdenskrig, med Syria-krig, Afghanistan-konflikt og diktaturregime i Eritrea som viktigste pådrivere.