Nyheter

Etter 1990 sank antall høyreekstreme drapshendelser jevnt og trutt i Europa til det nådde null i 2014. Året etter var tallet ett.

Det viser statistikk postdoktor Jacob Aasland Ravndal ved Senter for ekstremismeforskning presenterte i 2016.

– I samme periode har volden i vestlige samfunn sunket generelt. Det tyder på at høyreekstrem vold ikke skiller seg så mye fra vanlig vold. Det ideologiske og politiske elementet er mindre viktig enn antatt. Gjerningspersonene er veldig sjelden medlem av organiserte høyreekstreme grupper, men stort sett løst sammensatte gjenger og miljøer, sier Ravndal.

SAMME TEMA I DAGENS AVIS: