Etter 1990 sank antall høyreekstreme drapshendelser jevnt og trutt i Europa til det nådde null i 2014. Året etter var tallet ett.