– Spørsmålet må bli stilt: Hvor nær er praksisen som vi har sett i Sverige under pandemien det som kalles eutanasi?