– Humanistprisen 2019 tildeles Josef Moradi for å ha gitt et ansikt til ikke-religiøses prekære situasjon i en verden der religion brukes for å innskrenke grunnleggende rettigheter, sier styreleder Tom Hedalen i Human-Etisk Forbund.

Afghaneren søkte asyl i Norge fordi han som frafallen fra islam fryktet for sitt liv i hjemlandet, men asylsaken hans er avvist av både Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og tingretten.

Ifølge Human-Etisk Forbund mente tingretten at Moradi som ateist kunne leve i skjul i hjemlandet, men at han hadde fått opphold dersom det kunne bevises at han hadde konvertert til kristendommen.

I Afghanistan straffes frafall med døden. For øyeblikket lever Moradi ulovlig i skjul på Østlandet.

– Med fare for eget liv har Josef Moradi stått opp for retten til tanke- og trosfrihet, og gjennom dette synliggjort at menneskerettighetene faktisk garanterer retten til frihet fra religion, sier Hedalen.

Afghaneren, som blant annet har overlevd voldshandlinger fra Taliban, får med prisen et diplom og 100.000 kroner.

Forrige gang prisen ble delt ut var i 2016. Da ble mannskapet på redningsfartøyene Siem Pilot og Henry von Koss hedret for sitt livreddende arbeid i Middelhavet. Prisen er blitt delt ut siden 1988 til personer, grupper eller organisasjoner som har bidratt til å fremme humanistiske idealer. Tidligere har blant andre Bernt Hagtvet, Anette Thommesen, Odd Børretzen og Odd Grythe blitt tildelt prisen.

LES MER:

Norge vil kaste ut ateisten. Folk gir penger til ny rettssak

Tingretten tror ikke livet hans er i fare – ateist blir sendt tilbake til Afghanistan

Ateist får ikke asyl – henvist til å skjule sitt livssyn i hjemlandet