Norge har rett til å utvise mannen som har søkt asyl i Norge. Det er dommen fra tingretten som kom denne uka. Saken gikk 25. februar.

– Agjørelsen er uforståelig, er Josef Moradis reaksjon i en melding til Vårt Land. Han har onsdag ikke bestemt seg for om han anker avgjørelsen.

I februar omtalte Vårt Land den afghanske asylsøkeren Josef Moradi (24) som søkte opphold på grunnlag av sin ateisme. Moradi ble trodd på at han er ateist, men norske myndigheter mener han kan leve i Kabul uten risiko for forfølgelse.

Tapte i tingretten

Retten legger i sin vurdering stor vekt på avslaget fra Utlendingsnemnda (UNE) og Utlendingsdirektoratet (UDI), og en rådgiver fra Landinfos forklaring i retten. Retten tviler ikke på at han er ateist, men mener at han kan leve trygt i Kabul.

Hovedbegrunnelsen for dette er at det ifølge Landinfo finnes sekulære miljøer i Kabul og at det er mulig å leve som ateist hvis man ikke aktivt bekjenner dette.

LES OGSÅ: KrF-ere med gryende asylopprør mot egen regjering

 

SISTE 22. mars 2019: Josef Moradi har bestemt seg for å anke saken til lagmannsretten. Det er ennå uklart når saken kommer opp.

Leve diskret

Tingretten mener Moradis oppførsel i Norge viser at han ikke aktivt forsøker å «misjonere» sin ateisme.

«Retten legger etter en samlet vurdering følgelig til grunn at Moradi ikke vil stå åpent frem i Kabul som ateist eller som kritiker av islam. Retten mener på med andre ord at Moradi vil tilpasse seg de sosiokulturelle rammene i som er i Kabul», konkluderer de.

LES OGSÅ: – Konvertitter må få gi motsvar

Human-Etisk Forbund og NOAS reagerte overfor Vårt Land i februar sterkt på at norske myndigheter etter deres syn henviser noen til å leve i diskresjon. Norge forskjellsbehandler kristne konvertitter og ateister i slike spørsmål.

Uenighet rundt familie

Deler av dommen handler også om Moradis forhold til sin familie. I retten har Moradi gitt uttrykk for at han er redd for sin familie og at de vil ønske å drepe ham om han returnerer til Kabul. Han ga uttrykk for det samme i et intervju med Vårt Land.

Retten betvilte dette og mener Moradis forklaringer har forandret seg på dette punktet og er motstridende.

LES OGSÅ: Noas: KrFs konvertittseier må gjelde alle asylklager

Til sist mener retten at hendelser som har skjedd i landsbyen han er fra, der han blant annet har vært i klammeri med Taliban og blitt angrepet av fiender av faren, ikke betyr at han vil være i fare i Kabul.