Ifølge domstolens president, Andreas Vosskuhle, er partiets raseideologi ikke tilstrekkelig for å legitimere et forbud. Domstolen mener dessuten at det ikke utgjør noen aktiv trussel mot demokratiet. Partiet har i dag 6.000 medlemmer.