Den tidligere KrF-lederen snakket med og gav råd til partifeller underveis i den beinharde dragkampen om partiets retningsvalg, men vil ikke gå mer i detalj om sitt partipolitiske engasjement.