Like etter at Kirkemøtet i januar vedtok to likestilte vigsler i Den norske kirke, sendte en prest i Oslo-området brev til Datatilsynet. Navnet er fjernet fra brevet som Vårt Land har fått tilgang til.