Til fredagens giverkonferanse i Oslo, ledet av Norge og Tyskland, kommer 50 ministre og internasjonale ledere, inklusive fra Niger, Nigeria, Kamerun og Tsjad. FN og humanitære organisasjoner har bedt om 1,5 milliarder dollar i akutt nødhjelpsinnsats til åtte millioner mennesker i de verst rammede områdene i disse landene.