Et av forslagene i den delte innstillingen lyder slik: «FpU mener enkelte lovbrudd er av så alvorlig karakter, og begått av så onde mennesker, at dødsstraff er den eneste naturlige straffereaksjon.» Programforslaget er ikke offentlig, men Vårt Land har fått tilgang til dokumentet. Vårt Land har ikke lyktes å få detaljene om hvor mange i programkomiteen som støtter forslaget, men det er et mindretall i komiteen som har kjørt fram forslaget. Det er landsmøtet som tar den endelige avgjørelsen.