For etter at Busch Thor ble valgt til ny leder i Kristdemokraterna (KD) i helgen, har tre av de fire borgerlige alliansepartiene nå kvinnelige toppledere.