Organisasjonen mener at israelske myndigheter undergraver kampen mot koronaviruset og påpeker også at landet bryter folkeretten ved ikke å ta ansvar for å beskytte innbyggerne i de okkuperte områdene mot viruset.

– Dette er ikke tiden for å undergrave den globale innsatsen for å hindre spredningen av koronaviruset, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Helse og sikkerhet truet

I en pressemelding onsdag fastslår Flyktninghjelpen at helsen og sikkerheten til tusenvis av palestinere trues som følge av Israels framferd.

– Frarøvingen av landområder betyr ikke bare at palestinerne blir fratatt sine rettigheter og at håpet om genuin selvbestemmelse, brytes ned. Det ødelegger også samordningen mellom israelske og palestinske myndigheter som er nødvendig for å hindre spredningen av covid-19, skriver organisasjonen.

River sanitetsanlegg

Israel registrerte sitt første tilfelle av covid-19 den 21. februar. Siden har FN rapportert at israelske myndigheter har revet 69 bygningsstrukturer på Vestbredden, deriblant i Øst-Jerusalem. 63 mennesker er tvangsflyttet og 417 personer er berørt av ødeleggelsene.

Blant infrastruktur som er revet, er sju vann-, sanitets- og hygieneanlegg. En tredel av de ødelagte eller beslaglagte strukturene er gitt som bistand fra andre land.

©NTB