Ombud Hanne Bjurstrøm sier til Vårt Land at ombudet ikke ønsker å legge seg opp i hvordan arbeidet til politiet blir organisert, når hatkrim skal bekjempes: