Nyhet

Initiativ for etisk handel fyller 15 år. Gjennom årene har organisasjonen, som jobber med etikk og samfunnsansvar i internasjonal handel, knyttet til seg stadig flere private bedrifter. Etter 2007 har det også offentlige meldt seg inn. Én av dem er Helse Sør-Øst, som av Framtiden i våre hender ble kåret til «etikkversting» i 2008. Nå er situasjonen en annen.

– Da kontraktene med 60 leverandører skulle fornyes i 2010, ble det sendt ut etiske retningslinjer som alle signerte. Deretter kunne vi begynne å følge opp og stille individuelle krav, forteller Pia Uhre Trulsen, prosjektleder i Helse Sør-Øst/Sykehuspartner.

LES MER: Nytt etikkprosjekt i skolen skal vekke ungdommen

I dag blir Helse Sør-Øst holdt frem som et foretak som har fått til mye på feltet. I 2014 utestengte de halvparten av tilbyderne fra en konkurranse om å levere kirurgiske instrumenter, fordi de ikke klarte å dokumentere hvordan samfunnsansvar ble ivaretatt bakover i leverandørkjeden.