Initiativ for etisk handel fyller 15 år. Gjennom årene har organisasjonen, som jobber med etikk og samfunnsansvar i internasjonal handel, knyttet til seg stadig flere private bedrifter. Etter 2007 har det også offentlige meldt seg inn. Én av dem er Helse Sør-Øst, som av Framtiden i våre hender ble kåret til «etikkversting» i 2008. Nå er situasjonen en annen.