– Etter en grundig og krevende diskusjon i nominasjonskomiteen leverer vi en samlet innstilling, sier komitéleder Jorund Andersen til Vårt Land.