Janne Rebecca Fjelnseth er ­advokat. Rundt 70 til 80 prosent av hennes klienter er ikke-vestlige, og ifølge henne er ­polygami i Norge en absolutt kjent problemstilling. Ikke bare det, advokaten har flere ganger arbeidet med saker hvor klientene er i polygamiske forhold.