I en serie saker i sommer skrev Vårt Land om Jehovas vitner, hvor medlemmer blant annet risikerer ekskludering om de stemmer ved valg.