Onsdag kveld deltok Raja på et møte i jusstudentforeningen Mino. jur i Bergen.

– Siden jeg har levert mitt svar til valgkomiteen, synes jeg det nå er greit å informere om at jeg har stilt meg til disposisjon, sa han på møtet.

Han sier at siden de andre kandidatene har gått offentlig ut og sagt at de har stilt seg til disposisjon, er det naturlig at også han gjør det.

Raja fastholder at Trine Skei Grande bør få fortsette som partileder, så lenge hun ønsker det.

Grande: Jeg er best

– Jeg står fast ved det, så lenge Trine selv ønsker det. Nå har lokallag og mange fylkeslag sendt inn sine innstillinger. Da blir det opp til valgkomiteen å innstille. Jeg har tillit til at de gjør en god jobb, sier han til VG.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa tirsdag at hun er den beste kandidaten til å bringe partiet videre, og at hun har varslet sitt kandidatur til valgkomiteen.

De siste dagene har presset økt mot Venstre-ledelsen. NTBs oversikt viser at en rekke fylkeslag tar til orde for fornyelse. Men listen over kandidater er sprikende, og mange vegrer seg for å si noe offentlig.

Rotevatn

Aller tydeligst har Bergen Venstre, Venstrekvinnelaget og Unge Venstre vært. De vil alle ha statssekretær Sveinung Rotevatn som ny partileder, og stortingsrepresentant Guri Melby som nestleder. Begge sitter i dag i Venstres sentralstyre.

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen gikk ut sist søndag. Komiteen har frist til 6. mars med å komme med sin innstilling. Partiledelse velges på Venstres landsmøte 19. – 20. april neste år.