Verdidebatt

Regjeringen må gjøre det dyrere å fly

KLIMA: Det er uforståelig at vi har innrettet samfunnet slik at folk ikke har råd til å ta toget.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt