Verdidebatt

Kristen tro, Kristenretten og kirkens oppgaver

PREKENER: Å feire tusen år siden kristenretten og la dette bli en del av prekenens budskap, er å ivareta kirkens samfunnsoppdrag.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt