Verdidebatt

Staten og kirkens økonomi

KIRKEØKONOMI: Siden reformasjonen har staten stukket av med det meste av kirkens eiendommer. Den norske kirkes økonomi er under press, og kirkehistorien gir grunn til å tvile på statens vilje til å ta ansvar.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt