Verdidebatt

Vi jobber med likestillingsutfordringene

NORD-HÅLOGALAND: Jeg som biskop har et ansvar for å beskytte de ansatte mot diskriminering. Det er en oppgave jeg tar veldig alvorlig.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt