Religion

Rapport: Én av tre har opplevd uønskede hendelser fordi de er er kvinnelige prester

ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE: Over halvparten som har opplevd uønskede hendelser har ikke meldt ifra, viser arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinner i Den norske kirke.

– Rapporten viser at vi raskt må sørge for at alle blir kjent med varslingskanalene som finnes. Videre oppretter vi nå en nasjonal koordineringsgruppe som skal følge opp rapporten, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i en pressemelding.

Etter debatten som pågikk i fjor høst om hvorvidt mannlige prester kunne reservere seg mot kvinnelige kolleger, satte Kirkerådet i gang en arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester i Den norske kirke (DNK). Resultatene som ble presentert onsdag viser at samtidig som en stor andel opplever at det er likestilling i DNK, er det mange som rapporterer om negative opplevelser knyttet til kjønnet deres.

Dette er undersøkelsen

  • Undersøkelsen er gjennomført av Rambøll på vegne av Kirkerådet.
  • 78 % har svart på undersøkelsen.
  • Det er første gang at Den norske kirke har gjennomført denne undersøkelsen.

KILDE: Den norske kirke

Har fått kommentarer på utseende og alder

Om lag én av tre i norske bispedømmer har opplevd uønskede hendelser basert på at de er kvinnelige prester, viser undersøkelsen. Det er tidvis store variasjoner fra bispedømme til bispedømme med 40 prosent i Nidaros og 24 prosent i Nord-Hålogaland.

Andre sentrale funn i undersøkelsen er:

  • I Nord-Hålogaland og Hamar bispedømmer sier én av fire at de ofte opplever at relevante arbeidsoppgaver går til mannlige kollegaer i stedet for dem selv.
  • I Møre og Bjørgvin opplever godt over halvparten av dem som svarte på undersøkelsen at de opplever krevende kollegarelasjoner på grunn av ulikt syn på kvinnelige prester.
  • I Møre og Nidaros opplever nærmere en av tre kvinnelige prester at det stilles spørsmål ved deres kvalifikasjoner på grunn av deres kjønn.
  • Samtidig svarer 80 prosent av respondentene at de opplever likestilling i DNK, og rundt 90 prosent opplever at de har en likestilt lederrelasjon og de samme rammevilkårene som sine mannlige kollegaer.
Kristin Gunleiksrud Raaum, leder av Kirkerådet i Den norske kirke

I tillegg viser undersøkelsen at en av fire kvinnelige prester har fått ubehagelige kommentarer på alder og utseende.

– Forskjellsbehandling og trakassering aksepteres ikke, og ledere i kirken må stå opp mot diskriminering. Alle prester, uavhengig av kjønn, skal være likestilt og likeverdige, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, i pressemeldingen.

– Ganske alvorlige tall

Kjersti Gautestad Norheim er sokneprest i Birkeland menighet. Hun er på mange måter ikke overrasket over tallene fra hennes bispedømme i Bjørgvin.

Kjersti Gautestad Norheim, Birkeland menighet i Bergen.

– Det er ganske alvorlige tall fra Bjørgvin, sier hun og utdyper:

– Det er urovekkende at mange av mine kvinnelige kollegaer har hatt andre erfaringer enn meg som kvinnelige prest.

– Betyr det at du har gode erfaringer som kvinnelig prest i Bjørgvin?

– Ja, jeg har gode erfaringer.

Rapporten viser at de som har negative opplevelser knyttet til at de er kvinnelige prester, har opplevd det både fra ansatte i kirken, og andre i kirken.

– Ansatte kan vi jobbe med. De andre i kirken kan vi ikke gjøre like mye med holdningene til, sier Nordheim.

– Kan ikke dere som kirke bidra til en holdningsendring til kvinnelige prester?

Jo, men vi kan ikke stille samme krav som man kan til sine ansatte.

Etter fjorårets debatt om kvinnelige prester i DNK er ikke Norheim så overrasket over resultatene fra undersøkelsen. Hun er imidlertid overrasket over bispedømmet hun selv kommer fra.

– Sørlandet er jo kjent for å være mer verdikonservative, så det var overraskende å se at så lite som fire prosent der svarte at de mente det ikke var likestilling i kirken, sier hun.

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion