Verdidebatt

Gi palestinske kvinner en plass ved bordet

ISRAEL-PALESTINA: Ved å inkludere flere palestinske kvinner i fremtidige fredsprosesser kan vi bygge et bedre grunnlag for en mer rettferdig, stabil og fredelig region.

Fredag 8.mars markerte vi den internasjonale kvinnedagen. Vi ble alle minnet om den vedvarende urettferdigheten kvinner opplever i konfliktsituasjoner verden over. Selv gikk jeg under parolen Gazas kvinner er Oslos søstre! Stopp blokaden - Fri Palestina i toget i Oslo, og mener det er helt på sin plass å løfte blikket og rette fokuset mot situasjonen som palestinske kvinner nå står i, og har stått i alt for lang tid. De siste fem månedene har vært preget av utallige intensjonelle angrep på palestinske kvinner og eskalering av Israel sin folkerettstridige okkupasjon av palestinsk land.

Fremme deres stemmer

I en tid der stemmene til palestinske kvinner stadig blir undertrykt, er det viktigere enn noensinne å støtte deres kamp for rettferdighet og likestilling, og fremme deres stemmer. I skrivende stund er de ofre for Israels krigsforbrytelser. Den vedvarende okkupasjonen og de hyppige militære angrepene på Gaza fører til en økende strøm av lidelse og nød blant palestinske kvinner og deres familier.

Palestinske kvinner er ofte direkte mål for israelsk militær vold. Rapporter fra FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, viser at det israelske militæret har høy bruk av kjønnsbasert- og seksualisert vold mot kvinner og jenter som krigsmetode. Dette med den hensikt å ydmyke ofrene. Disse grusomhetene rammer ikke bare den fysiske helsen til palestinske kvinner, men også deres psykiske og emosjonelle helse, og etterlater dype arr som har preget det palestinske folk i generasjoner - og som vil fortsette å prege de i generasjonene som kommer.

Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker

For å sikre deres perspektiv og rettigheter må det tas konkrete tiltak for å fremme kvinners deltakelse og beskyttelse.

Tilgang på helsetjenester

Den ulovlige okkupasjonen har også økonomiske konsekvenser for palestinske kvinner, med høy arbeidsledighet og begrenset tilgang til utdanning og yrkesmuligheter. Israelske restriksjoner på bevegelsesfrihet og tilgang til helsetjenester risikerer livene til gravide kvinner. Kvinner i krig opplever høyere risiko for spontan-abort, dødfødsler og for tidlig fødsel. Livene deres er preget av systematisk undertrykkelse, vold og brudd på menneskerettighetene som direkte følger av Israels okkupasjonspolitikk. Mangelen på fordømmelse og effektive tiltak fra det internasjonale samfunnet bidrar til å legitimere Israels menneskerettighetsbrudd og okkupasjon av Palestina.

Nå er det helt avgjørende at det oppnås umiddelbar våpenhvile i Gaza for å stoppe den pågående voldsspiralen og beskytte sivilbefolkningen fra ytterligere lidelser og tap av liv. Samtidig må det internasjonale samfunnet intensivere innsatsen for å legge grunnlaget for meningsfulle forhandlinger som kan føre til en rettferdig og varig løsning på konflikten i Palestina. Dette innebærer å adressere de underliggende årsakene til konflikten, nettopp Israels ulovlige okkupasjon, samt å respektere palestinernes rett til selvbestemmelse og en uavhengig stat.

Anerkjenne Palestina

Her har Norge en lang vei å gå: Vi investerer fortsatt i okkuperte områder, eksporterer våpendeler som brukes av Israels militære, samtidig som vi ikke anerkjenner Palestina som egen stat. I årevis har kvinner spilt en avgjørende rolle i å fremme fred og forsoning, men deres bidrag har altfor ofte blitt undervurdert og oversett. Kvinners deltakelse i fredsprosesser fører ofte til mer omfattende og varige løsninger. Hensyn til lokalsamfunns behov, deres unike perspektiver og erfaringer bringer en dybde og kompleksitet til fredsprosesser som ellers blir oversett når kvinner ikke selv er der for å belyse problemene. For å sikre deres perspektiv og rettigheter må det tas konkrete tiltak for å fremme kvinners deltakelse og beskyttelse.

Ved å inkludere flere palestinske kvinner i fremtidige fredsprosesser kan vi bygge et bedre grunnlag for en mer rettferdig, stabil og fredelig region. Det er på tide å gi palestinske kvinner en plass ved bordet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt