Verdidebatt

Mangfold i fare

ABORT: Som politiker må jeg være realistisk. Anført av Arbeiderpartiet kan regjeringen nå utvide grensene i abortloven. Det er jeg og KrF imot.

Det er viktig for meg å poengtere at jeg ønsker en debatt med innestemme. Samtidig er jeg tydelig på at jeg og KrF er imot utvidelser av abortloven.

Det er mange grunner til det. Først og fremst vil en utvidelse av grensen for fri abort rokke ved barnet i magen sitt gradvise rettsvern. Samtidig må utvidelse av abortloven til uke 18 – eller kanskje til levedyktighet mot uke 22 som SV ønsker – sees i sammenheng med det som skjer i samfunnet og helsevesenet nå.

KrF-leder Olaug Bollestad talte til KrFs landsstyre torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Økt fostertesting, flere aborter

Etter at Arbeiderpartiet, SV og Frp kjempet frem økt fostertesting i 2020, som bruk av NIPT, ender nå over tre av fire svangerskap der det er påvist kromosomvariasjon i abort. For Downs syndrom, den mest vanlige variasjonen, økte tallet på senabort fra 54 prosent i 2021 til 73 prosent i 2022, ifølge Folkehelseinstituttet. Det er alvorlig, for aldri siden registreringene startet i 1999 har det vært høyere aborttall av barn med Downs syndrom i Norge.

Utviklingen KrF advarte mot er reell og vi bør være kritiske til en så rask oppgang. Hvis NIPT rulles ut videre slik det er foreslått, kan gravide oppleve et enda større press for å ta undersøkelsen og så abort.

Stemmer vil likevel ha det til at nye utvidelser i abortloven er udramatiske, at det nærmest bare er oppdateringer til mer moderne språk. Det uroer meg, for statistikken viser mer enn tilfeldige utslag. Endringene Arbeiderpartiet og SV var med på i 2020 har fått konsekvenser, og utvidelse av grensen for fri abort betyr mer enn bare å oppdatere noen ord.

Vi må være ærlige på hva økt fostertesting har ført til i andre land og nå fører til i Norge

Økt bruk av tidlig fostertesting som del av svangerskapsomsorgen i kombinasjon med en utvidelse av grensen for fri abort, vil sette flere gravide i svært krevende valgsituasjoner. Jeg frykter for eksempel at denne kombinasjonen kan føre oss nærmere situasjonen man har i Danmark, hvor opp til 95 prosent av svangerskap der fosteret har påvist Downs syndrom ender i abort. Også på Island er situasjonen sånn nå at det knapt fødes et barn med Downs syndrom. Det fordi både Danmark og Island i en årrekke har tilbudt tidlig fostertesting.

Vi bør også være bevisst på hvilken signaleffekt statistikken, og manglende fokus på den, kan ha på mennesker med kromosomvariasjon eller andre typer annerledeshet. Uansett om en er født med eller uten en kromosomvariasjon eller en annen form for funksjonsnedsettelse, så har vi alle lik verdi.

En uønsket utvikling

Arbeiderpartiets helseminister Ingvild Kjerkol har nå bestilt en evaluering av bioteknologiloven. Her bør vi forvente at utviklingen innen økt testing og antall utførte aborter blir sett nærmere på, og at premisset ikke utelukkende er nok en runde med mer liberalisering.

Jeg er bekymret for utviklingen, hvis vi ikke er villige til å stille oss disse etiske spørsmålene

KrF er bekymret for at synet på mangfold som noe positivt i samfunnet vårt med tiden vil bli svakere og at statistikken vil bli verre. Vi må være ærlige på hva økt fostertesting har ført til i andre land og nå fører til i Norge. Med en utvidelse av abortloven skjer det en radikal endring i det bredt aksepterte prinsippet om at barnets rettsvern gradvis styrkes gjennom svangerskapet. Jeg er bekymret for utviklingen, hvis vi ikke er villige til å stille oss disse etiske spørsmålene.

Som samfunn må vi sammen finne en farbar vei. Nå står slaget om utvidelser som kan utfordre mangfoldet i samfunnet vårt. Det er en utvikling jeg ikke ønsker.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt