Nyheter

Historisk SV-ja til selvbestemt abort fram til uke 22

LANDSMØTE: Etter abortdrama bak lukkede dører, sa SV ja til selvbestemt abort fram til lovens grense. Partiet var også nær et ja til dødshjelp-utredning.

– Jeg er stolt av å være en del av en politisk bevegelse som går foran. Det må bli slutt på mistenkeliggjøringen av kvinner som vil ta abort, sa SU-leder Synnøve Kronen Snyen i sin tale søndag.

Få timer senere fattet SV sitt historiske vedtak om selvbestemt abort fram til lovens yttergrense. I dagens forskrift går den ved 22. svangerskapsuke, rett før fosteret regnes som levedyktig.

Dermed føyer SV seg inn i rekken av rødgrønne partier, som har liberalisert abortpolitikken sin denne våren. SV får nå Stortingets mest liberale abortpolitikk sammen med Rødt.

Abort-drama i kulissene

Det skjer etter en helg fylt av dramatikk og forvirring i kulissene til landsmøtet.

I forkant var SVs landsstyre splittet om hvilken ordlyd SVs nye program skulle ha om abort. Men alle forslagene på bordet gikk inn for å beholde kriteriene for senabort i dagens abortlov og samtidig gi kvinnen siste ordet.

Allerede fredag kveld meldte Vårt Land om intern uenighet i SV om hvordan dette kan gjennomføres i praksis. For hvordan forene abortlovens krav om «særlig tungtveiende grunner» for å få abort etter uke 18 med at kvinnen skal bestemme selv?

Det klarte verken SVs landsstyre, eller redaksjonskomiteen som skulle meisle ut kompromisser under landsmøtet, å bli enige om.

– Det er ikke greit å gi kvinnen siste ord samtidig som abortlovens kriterium opprettholdes. Ved 18 uker kommer rettsvernet til fosteret inn med full styrke i dagens lov. Det er rettslig mulig å la kvinnen ta avgjørelsen da, men det må etter mitt syn være obligatorisk rådgivning, sa jussprofessor emeritus Aslak Syse til Vårt Land lørdag.

Sa nei til obligatorisk rådgivning etter uke 18

Enden på visa ble at SVs landsmøte gikk inn for selvbestemt abort helt fram til lovens yttergrense. Det endelige vedtaket slår fast hva det betyr:

 • Abortnemndene skal fjernes. I dag har de siste ord om abort etter uke 12. SV vil tilby kvinnen frivillig rådgivning i stedet.
 • Abortlovens kriterier for å få innvilget senabort etter uke 12 gjøres om til «veiledende prinsipp».

Det betyr at flertallet i SVs landsstyre og redaksjonskomité gikk på nederlag. De ønsket enkelte forbehold for aborter etter uke 18.

Redaksjonskomiteens flertall gikk inn for «obligatorisk rådgivning» etter uke 18, men ble nedstemt.

Hamar 20210423. 
Partileder Audun Lysbakken under landsmøtet til SV på Hamar fredag.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Lysbakken: – Vi mener alvor

Da partileder Audun Lysbakken møtte pressen etter avstemningen, fikk han spørsmål om hva som blir igjen av fosterets rettsvern med SVs nye politikk. I dagens abortlov øker det utover i svangerskapet.

– De veiledende prinsippene i loven skal ligge til grunn for den frivillige rådgivningen. Men kvinnen skal ha siste ord, svarte Lysbakken.

I kjølvannet av at Erna Solberg (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk abortloven inn i KrFs retningsstrid, har presset fra kvinnebevegelsen og på venstresiden økt om å fjerne abortnemdene. Lysbakken viste til at kvinner kan oppleve det belastende at en nemnd har siste ord om et så vanskelig og personlig valg som senabort er.

På spørsmål om SV vil prioritere abortsaken i regjeringsforhandler etter valget, svarte han:

– Vi vil sette klima og forskjeller høyest, men denne debatten presser seg fram. Nå er SV og Ap på linje. Ande partier har gjort lignende vedtak. Kraften i kravet må komme til uttrykk. Det er for tidlig å si når og hvordan, men vi mener alvor.

Med SVs vedtak har alle de rødgrønne partiene bortsett fra Senterpartiet gått inn for å utvide abortloven. Sps landsmøte ventes å stå fast ved dagens grense for selvbestemt abort ved uke 12. Dermed kan abort bli et stridstema i en ny rødgrønn regjering.

Hårfint nei til utredning av dødshjelp

Også andre betente verdispørsmål sto på dagsorden på landsmøtet. SV var nær et aldri så lite politisk skrall i søndagens votering.

Med bare fire stemmers flertall avviste landsmøtet et forslag om å utrede aktiv dødshjelp i Norge. 73 stemte mot, 69 for.

SVs ledertrio hadde i forkant flagget nei-standpunkt om å innføre aktiv dødshjelp i Norge. Men lørdag sa Audun Lysbakken til Vårt Land at en utredning ville være ufarlig. I februar overrasket SV ved å foreslå dette sammen med Frp i Stortinget.

Frp er eneste parti med en åpning for dødshjelp i sitt program, men i SV og Venstre er det bevegelse. Også Venstres landsmøte stemte ned et fremstøt om utredning denne helgen.

– Jeg vil advare mot at landsmøtet vedtar å utrede aktiv dødshjelp. Vi må puste med magen, advarte SV-nestor Oddny Miljeteig partifellene på fredag.

Marginen var derimot stor da SV stemte ned et forslag om å utrede legalisering av narkotika. Det gikk inn for å «utrede ulike modeller for strengt regulert omsetning av lettere rusmidler kan bidra til å redusere skadevirkningene av rusbruk for enkeltindivider og samfunnet».

Oslo 20200109. 
Freddy André Øvstegård i høringen om trygdeskadalen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vil avskaffe klasseskillet for foreldre

SVs landsmøte vedtok også nye grep i familiepolitikken. Landsmøtet gikk inn for et gulv på foreldrepenger på to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Foreldre som i dag ikke har rett på foreldrepenger, men bare engangsstøtte på 90.300 kroner, ville fått 110.000 kroner mer med SVs nye politikk.

– Det første leveåret er veldig viktig for barns oppvekst. Dagens engangsstøtte er en sum for fattigdom, derfor vil heller gi alle et trygt gulv med nok foreldrepenger. Denne ordningen med foreldrepenger for alle vil avskaffe klasseskillet i foreldrepengeordningen, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård.

Skrotet medlemsavgift for trossamfunn

SVs landsmøte gikk blant veldig mye annet også inn for å:

 • Erstatte eksamen med alternative vurderingsformer i ungdomsskolen og videregående.
 • Fjerne karakterer i ungdomsskolen og lovfeste rett til læreplass.
 • Kvotering for å øke andel ansatte med minoritetsbakgrunn i staten og statlig kontrollerte virksomheter.
 • «Nettpornofilter i alle offentlege institusjoner og plasser barn og unge oppholder seg».
 • «Forby barneforlovelser som er et brudd på barns rettigheter».

SV justerte også livssynspolitikken sin uten debatt eller dissenser. Dagens politikk om å «innføre en lav obligatorisk medlemsavgift for de trossamfunn som ønsker å motta statsstøtte» forsvant ut.

---

Landsmøte i SV

 • Denne helgen avholdt SV sitt landsmøte. Hovedsak var vedtak av nytt partiprogram.
 • SVs er i medvind på målingene og det digitale landsmøtet forløp rolig.
 • Men spørsmål om abort og aktiv dødshjelp skapte dramatikk.
 • Partileder Audun Lysbakken og nestlederne Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes ble gjenvalgt.

---


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er nyhetsjournalist i Vårt Land. Hun skriver ofte om klima, landbruk, distrikt, abort, politikk, økonomi og ulikhet. I tillegg har hun skrevet flere reportasjer med tidsvitner til Norges nære historie. Hun har over 20 års erfaring som journalist, master i økonomisk historie og har skrevet en bok om barnefattigdom.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter